Phát triển bản thân cùng Napoleon Hill và Jim Rohn

Học miễn phí các nguyên tắc thành công trực tiếp từ Napoleon Hill và Jim Rohn.
– Học online, mọi lúc, mọi nơi.
– Học trực tiếp từ chính Napoleon Hill và Jim Rohn.
– Khóa học được Việt hóa 100%.
– Hoàn toàn miễn phí.

Phát triển bản thân là chìa khóa mở ra cuộc sống mãn nguyện và hạnh phúc. Vậy nó là gì? Làm sao để bắt đầu hành trình này?

Theo như Jim Rohn: phát triển bản thân bao gồm 3 phần: thể chất, trí tuệ và tâm linh. Nó là chìa khóa để bạn phát triển các giá trị nội tại. Bạn không thể mang giá trị đến người khác nếu bản thân mình không có. Và bạn không thể làm giàu hay có cuộc sống mãn nguyện nếu không mang giá trị hữu ích đến cho nhiều người.

Do đó, phát triển bản thân là phát triển các giá trị nội tại và chỉ có tự bạn mới có thể làm được. Không ai có thể cho bạn các giá trị đó, cùng lắm là họ cho bạn kiến thức để giúp bạn định hướng, nhưng tự bạn phải dùng kiến thức đó để tạo ra. Vậy các giá trị nội tại đó là gì?

Giá trị nội tại của một cá nhân có thể được xem như hệ thống định hướng cho hành động, từ đó tạo ra giá trị cho người khác. Kết quả của phát triển bản thân là tạo ra một cá nhân: có sức khỏe tốt, có trí tuệ sáng suốt và có tâm lý vững vàng, từ đó định hướng cho hành động và làm nền tảng để tạo ra giá trị cho người khác, và từ đó đạt được cuộc sống tự do, mãn nguyện, giàu có và hạnh phúc.

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ TẶNG KÈM THEO NHẬT KÝ THÀNH CÔNG.

https://tiki.vn/jim-rohn-nhat-ky-thanh-cong-success-journal-p14815062.html

Khóa học - Nội dung

Mở rộng tất cả
Giới thiệu
Nền tảng thành công
Hội thảo
Bonus

Khóa học - Nội dung

Mở rộng tất cả
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps