PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH

Tính cách dễ chịu là một tài sản không thể thiếu cho bất kỳ ai muốn đạt được thành công.
– Napoleon Hill

Cá tính của bạn chính là thương hiệu của bạn, nó có quyết định rất lớn đến sức hút của cá nhân bạn, qua đó người khác có thể thích bạn hay không, có muốn hợp tác với bạn hay không, qua đó quyết định rất lớn đến sự thành công của bạn.

Một trong những cuốn sách mà đám đông tôn sùng là sách Đắc Nhân Tâm. Đây là cuốn sách mà tôi ghét nhất.

Không có gì tồi tệ hơn khi nói chuyện với người thực hành cuốn sách này.

Hãy để tôi nói thẳng ra: bạn có thể lấy lòng được cả thế giới này nhưng bản thân không có khả năng và kỹ năng thì cũng vứt.

Bài tiếp theo: kỹ năng quan trọng nhất – kiểm soát bộ não