JIM ROHN – BÀI HỌC MÙA XUÂN

Huyền thoại Jim Rohn nói về mùa Xuân:

Mùa Xuân là cơ hội, hãy nhanh chóng tận dụng nó.