Vì sao bạn từ bỏ?

Bạn quyết tâm khởi nghiệp. Bạn có ý tưởng. Bạn chờ đợi. Thực hiện và từ bỏ.

Và lại tiếp tục quyết tâm, chờ đợi và lại từ bỏ.

Tại sao cái vòng luẩn quẩn này?

Rất nhiều người bỏ cuộc mà không hiểu lý do vì sao?

Hãy xem MJ DeMarco – tác giả sách #Sứ_mệnh_khởi_nghiệp – hướng dẫn cho bạn lý do vì sao.

Khi nhận thức rõ được những gì bạn đang trải qua, bạn có được định hướng rõ ràng để tiếp tục bền chí.

Xem tại đây:

https://chivuhoc.com/index.php/khoa-hoc/mj-demarco-trieu-phu-than-toc/bai-hoc/12-giai-doan-tu-y-tuong-den-thuc-thi/