Kịch bản cuộc đời

Bạn có bao giờ tự hỏi: cuộc sống theo ý bản thân mình muốn sẽ là như thế nào?

Tại sao mình làm theo lời khuyên của gia đình, của xã hội, của bạn bè, nhưng cuộc sống lại rơi vào cảnh bế tắc, sống mòn, tầm thường và đánh mất khát vọng?

Xem thêm:

https://chivuhoc.com/index.php/khoa-hoc/khoa-hoc-mien-phi-tang-kem-sach-su-menh-khoi-nghiep/bai-hoc/kich-ban-cuoc-doi/