Offline hàng tuần hướng dẫn áp dụng mô hình khởi nghiệp Unscripted

Offline hàng tuần – Hướng dẫn áp dụng mô hình khởi nghiệp Unscripred
9-11 sáng chủ nhật hàng tuần

Địa chỉ: Unscripted studio / B4-13-04 Lê Thành B, An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Hỗ trợ: 0946-808-181

Đăng ký:

Khái quát nội dung offline hướng dẫn mô hình khởi nghiệp Unscripted

 1. Nhận diện: công thức làm giàu nào đang chi phối bạn và tại sao?
 2. Danh sách lý do muốn khởi nghiệp
 3. Nhận diện 4 bước từ tay trắng làm giàu
 4. Hướng dẫn chi tiết mô hình khởi nghiệp Unscripted
  1. Sự kiện đột phá
  2. Nhận diện và thay đổi 9 niềm tin sai lầm
  3. Xác định rõ mục đích và ý nghĩa
  4. Chiến lược khởi nghiệp
  5. Chiến lược thực thi
  6. 4 kỷ luật duy trì cuộc sống tự do
 5. Kế hoạch Unscripted:
  1. Công thức nào đang chi phối
  2. Tại sao
  3. Đang ở bước nào trong 4 bước làm giàu từ tay trắng
  4. Mục tiêu thay đổi – công thức làm giàu bạn muốn
  5. Lập kế hoạch hành động
   1. Thời gian, nguồn lực hiện tại
   2. Việc cần làm hàng ngày với nguồn lực hiện có