Offline hướng dẫn áp dụng mô hình khởi nghiệp Unscripted

Offline hàng tuần hướng dẫn áp dụng mô hình khởi nghiệp Unscripted dành cho độc giả sách Sứ mệnh khởi nghiệp: https://tiki.vn/su-menh-khoi-nghiep-p50359874.htm

l9h – 11h sáng chủ nhật hàng tuần

Địa chỉ: Unscripted studio / B4-13-04 Lê Thành B, An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Hỗ trợ: 0946-808-181

Link đăng ký tham dự miễn phí: