Offline – Thảo luận 9-11h sáng chủ nhật

Offline – Thảo luận 9-11h sáng chủ nhật

Chủ đề offline tuần này:

Tôn sùng vật chất

Công thức làm giàu áp dụng quy luật ảnh hưởng

Yếu tố quyết định đến tương lai của bạn

9h-11h sáng chủ nhậtNgày 2-5-2021

Hướng dẫn áp dụng mô hình khởi nghiệp Unscripred cho độc giả sách #Sứ_mệnh_khởi_nghiệp:https://tiki.vn/su-menh-khoi-nghiep-p50359874.html

9-11 sáng chủ nhật hàng tuần

Địa chỉ: Unscripted studio / B4-13-04 Lê Thành B, An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Hỗ trợ: 0946-808-181