Jim Rohn – Thiết lập mục tiêu – bước 1

Chỉ có một phẩm chất bắt buộc phải có để thành công, đó là mục đích rõ ràng, hiểu rõ điều mình muốn và khát khao, dứt khoát hoàn thành nó.

– Napoleon Hill


Nếu chúng ta có thể đạt được những thành công trong quá khứ chỉ với nỗ lực tối thiểu, hãy tưởng tưởng những thành tựu không thể tin nổi khi bạn chuẩn bị cho tương lai bằng những kế hoạch nghiêm túc.
Làm theo hướng dẫn:
– Liệt kê 5 thành tựu đã đạt được trong quá khứ
– Liệt kê danh sách các việc bạn muốn hoàn thành trong 10 năm tới (mong muốn của bạn chứ không phải bạn nghĩ bạn có thể làm được)

Thiết lập mục tiêu

Phát triển kế hoạch cho những gì bạn muốn trong 10 năm tới để ước mơ giúp chúng ta khắc phục khó khăn. Mục tiêu của chúng ta truyền động lực để thức khuya dậy sớm, tuân thủ kỷ luật, đọc sách, tham dự các khóa học, bất cứ gì cần thiết. Nếu ước mơ hoãi bão đủ lớn, chúng ta sẽ sẵn sàng trả cái giá cần thiết. Và khi bạn đã hoàn thành nó, bạn sẽ nói: đó chỉ là cái giá quá nhỏ.

Bây giờ hãy bắt tay vào làm việc. Tôi sẽ hỏi một số câu hỏi, như là một cách thức để bạn có thể nắm được mà dạy lại với các con của bạn. Tôi sẽ đưa ra câu hỏi trước và cho bạn thời gian để hoàn thành. Các bạn ghi lại câu hỏi:

Câu hỏi đầu tiên

1. Liệt kê 5 việc mà bạn đã hoàn thành và tự hào về nó?

Hãy xây dựng niềm tin trước khi nghĩ đến tương lai. Những gì hoàn thành trong quá khứ sẽ cho bạn niềm tin. Liệt kê 5 việc mà bạn đã hoàn thành và tự hào về nó? Tôi tự hào vì đứng thứ 3 khi tốt nghiệp trung học. Nếu có 3 thì cũng được.

2. Bạn muốn gì trong 10 năm tới?

Tôi muốn các bạn liệt kê danh sách 50 thứ. Đây không phải là danh sách những gì bạn nghĩ bạn có thể có mà là những gì bạn muốn. Hãy liệt kê từng thứ theo thứ tự từ trên xuống. Hãy liệt kê càng nhiều càng tốt. Hãy bắt đầu, càng nhanh càng tốt. Hãy để ước mơ của bạn bay cao. Đó là không phải là những gì bạn nghĩ bạn có thể có nhưng là những gì bạn muốn cho 10 năm tới.