Jim Rohn – Thiết lập mục tiêu – bước 2


Mục tiêu được thiết lập cẩn thận có thể thay đổi tương lai của bạn. Đừng sợ phải ước mơ. Hãy tìm hiểu sự thật đàng sau câu nói: “Khi có lý do đủ lớn, cách thức trở nên dễ dàng”.

Quan trọng không phải là những gì bạn có, nó không làm bạn có giá trị, cái quan trọng nhất chính là giá trị con người của bạn.

Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý danh sách này. Tôi muốn các bạn xem xét mỗi mục trong danh sách này và cho mỗi mục 1 con số: 1, 3, 5, 10.

Đây là lý do vì sao: 1, 3, 5, 10 là số năm mà bạn nghĩ bạn có thể đạt được. Cho mỗi mục một ước tính về số năm mà bạn nghĩ cần thiết để đạt được, chỉ cần ước chừng. Và bây giờ các bạn đếm xem, bao nhiêu 1, 3, 5, 10.

Khi bạn hoàn thành một số mục tiêu, bạn cần một số nữa để tiếp tục. Có 1 việc rất quan trọng, khi bạn đạt được 1 mục tiêu lớn hãy ăn mừng nó. Ăn mừng khi hoàn thành mục tiêu quan trọng, ăn mừng với gia đình.

Bạn cần có danh sách mục tiêu dài hạn

Khi phi hành gia đi đến mặt trăng, một số quay về có vấn đề về tâm lý. Một số uống rượu quá nhiều và 1 trong những lý do là: bây giờ bạn sẽ đi đâu khi bạn đã đến mặt trăng?

Và bây giờ người ta thiết kế nhiều dự án để những phi công du hành về có nhiều việc làm. Và cũng đúng cho tôi và bạn. Sau khi hoàn thành, lập thêm danh sách mục tiêu khác. Cha tôi sống đến năm 93 tuổi. Một trong những mục tiêu của ông năm 92 tuổi là gia hạn bằng lái xe. Và ông đã gia hạn nó thêm 4 năm.

Bởi vì cách nghĩ: chúng ta làm tất cả có thể. Đọc sách, kiếm tiền, kết bạn nhiều nhất có thể. Bạn sẽ trở thành người như thế nào? Tốt nhất có thể. Mục tiêu của bài tập này là để bạn phải cố gắng, suy nghĩ và tìm hiểu khả năng những gì có thể làm. Nếu có thể đạt được tất cả cái tôi muốn thì đó là gì.

Trong danh sách mục tiêu 1 năm: chọn ra 4 mục quan trọng nhất.

Đây là 2 câu hỏi quan trọng: Điều gì làm bạn phấn khích? Điều gì làm bạn thức khuya dậy sớm? Làm tôi sử dụng hết khả năng của mình?

Và đây là câu hỏi kế tiếp: Điều gì làm tôi nhụt chí?

Câu hỏi kế tiếp là: tại sao 4 mục tiêu này quan trọng với bạn?

Hãy viết lý do: khi có lý do thì cách thức thực hiện trở nên dễ dàng. Hãy ghi chú

mục đích quan trọng hơn vật chất

Một số mục tiêu của bạn nên là mục tiêu phát triển cá nhân, người bạn muốn trở thành, phát triển kỹ năng để bạn có giá trị.

Không phải cái bạn có làm bạn có giá trị mà bản thân con người bạn trở thành mới làm bạn có giá trị.