Bí mật kinh doanh triệu đô

Bí mật kinh doanh triệu đô

Khóa học do T Harv Eker trực tiếp hướng dẫn các lý thuyết và thực hành các nguyên tắc làm giàu, marketing, thương lượng, tìm ý tưởng kinh doanh, phụ đề Tiếng Việt đầy đủ. Thanh toán trực tuyến bằng paypal hoặc 8.000K VND chuyển khoản thông qua ngân hàng tại Việt Nam liên hệ: admin@bancothethanhcong.com hoặc contact@idea4change.world hay 0946808181. Bảo hành học trọn đời, hỗ trợ 24/7 giải đáp mọi thắc mắc. Chính sách đảm bảo: chúng tôi cam kết sự hài lòng của học viên, trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí trong vòng 1 ngày làm việc. Chính sách học trọn đời: học viên sau khi đăng ký có thể học bất kỳ khi nào, khóa học luôn có sẵn để học viên học trọn đời. Sau khi đăng ký, học viên sẽ ngay lập tức nhận được thông tin tài khoản và hướng dẫn để đăng nhập khóa học.


Đăng ký khóa học

Khóa học - Nội dung

Bài học Tình trạng
1

Giới thiệu

2

1. Tự do tài chính

3

2. Khái quát các nguyên tắc làm giàu

4

3. Kỹ thuật làm giàu - phần 1

5

4. Kỹ thuật làm giàu - phần 2

6

5. Kỹ thuật làm giàu - phần 3

7

6. Kỹ thuật làm giàu - phần 4

8

7. Kỹ thuật làm giàu - phần 5

9

8. Kỹ thuật thương lượng - phần 1

10

9. Kỹ thuật thương lượng - phần 2

11

10. Kỹ thuật thương lượng - phần 3

12

11. Kỹ thuật thương lượng - phần 4

13

12. Kỹ thuật thương lượng - phần 5

14

13. Kỹ thuật thương lượng - phần 6

15

14. Kỹ thuật thương lượng - phần 7

16

15. Kỹ thuật thương lượng - phần 8

17

16. Chiến thuật Marketing - phần 1

18

17. Chiến thuật Marketing - phần 2

19

18. Chiến thuật Marketing - phần 3

20

19. Chiến thuật Marketing - phần 4

21

20. Chiến thuật Marketing - phần 5

22

21. Kỹ thuật tìm ý tưởng kinh doanh - phần 1

23

22. Kỹ thuật tìm ý tưởng kinh doanh - phần 2

24

23. Kỹ thuật tìm ý tưởng kinh doanh - phần 3


Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn

Self-disciplines is important to life change.
– Kỷ luật là chìa khóa quan trọng để thay đổi cuộc sống