Chiến lược khởi nghiệp – Hành trình tìm kiếm Mô Hình Kinh Doanh

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí - tặng kèm Nhật ký thành công
Bắt đầu học ngay

Khóa học này được tặng kèm theo sổ tay nhật ký thành công của Jim Rohn trên tiki.

Khởi nghiệp là hành trình tìm kiếm mô hình kinh doanh có thể duy trì lâu dài và nhân rộng

Mô hình kinh doanh là mô hình diễn tả cách thức một tổ chức:

 • Tạo ra giá trị cho khách hàng.
 • Đem giá trị đến cho khách hàng.
 • Tồn tại và phát triển.

Mô hình kinh doanh có thể được minh họa bằng 9 phần:

 1. Giá trị đem đến cho khách hàng là gì? thỏa mãn nhu cầu hay giải quyết vấn đề cho khách hàng? Làm sao để tạo ra giá trị đó?
 2. Mô tả cụ thể khách hàng.
 3. Cách thức mang sản phẩm hay dịch vụ đến khách hàng.
 4. Làm sao để tương tác với khách hàng.
 5. Làm sao tạo ra doanh thu.
 6. Nguồn lực nào cần thiết.
 7. Cần có đối tác nào.
 8. Cần có các hoạt động nào.
 9. Cấu trúc chi phí như thế nào.

Khởi nghiệp là một tổ chức tạm thời nhằm mục đích tìm kiếm mô hình kinh doanh có thể duy trì lâu dài và nhân rộng.