Dạy và làm giàu

Dạy và làm giàu

Khóa học do T Harv Eker trực tiếp hướng dẫn các lý thuyết và thực hành các nguyên tắc dạy và làm giàu phụ đề Tiếng Việt đầy đủ. Thanh toán trực tuyến bằng paypal hoặc 20.000K VND chuyển khoản thông qua ngân hàng tại Việt Nam liên hệ: admin@bancothethanhcong.com hoặc contact@idea4change.world hay 0946808181. Bảo hành học trọn đời, hỗ trợ 24/7 giải đáp mọi thắc mắc. Chính sách đảm bảo: chúng tôi cam kết sự hài lòng của học viên, trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí trong vòng 1 ngày làm việc. Chính sách học trọn đời: học viên sau khi đăng ký có thể học bất kỳ khi nào, khóa học luôn có sẵn để học viên học trọn đời. Sau khi đăng ký, học viên sẽ ngay lập tức nhận được thông tin tài khoản và hướng dẫn để đăng nhập khóa học.


Đăng ký khóa học

Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn

Success is not something you pursue, it’s something you attract.
– Bạn không thể theo đuổi thành công, thành công tự đến với người xứng đáng