MJ DeMarco – Triệu phú thần tốc

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí - tặng kèm Nhật ký thành công
Bắt đầu học ngay

Mua sách Sứ mệnh khởi nghiệp của MJ DeMarco tại đây.

Trong cuộc sống, bạn có 3 lựa chọn để làm giàu:

  1. Lựa chọn đầu tiên là lựa chọn của đa số: không có kế hoạch làm giàu, đánh đổi thời gian để lấy thu nhập và dùng nợ để mua niềm vui tức thời, chiến lược làm giàu là trông chờ vào may mắn. Tỷ lệ thành công: 1 trong 6 triệu (0.0000016 %).
  2. Lựa chọn thứ 2 là làm thuê, tiết kiệm và dùng lãi suất gộp để làm giàu khi đã 65 tuổi, tỷ lệ thành công: 1 trong 6 (16%) / thời gian bỏ ra: 40 năm.
  3. Lựa chọn thứ 3 là điều chúng ta sẽ bàn đến – chiến lược làm giàu thần tốc dựa trên đòn bẩy không giới hạn có kiểm soát: tỷ lệ thành công: 1 trong 9 (11%) / thời gian bỏ ra: 6 năm.

Triệu phú thần tốc

Trọng tâm trong chiến lược làm giàu triệu phú thần tốc là khái niệm: đòn bẩy không giới hạn có kiểm soát (Controllable Unlimited Leverage) có thể sơ lược như sau:

  • Đòn bẩy: hệ thống kinh doanh với sản phẩm/dịch vụ xuất sắc, khác biệt và độc đáo – khiến khách hàng yêu thích và giới thiệu, chia sẻ cho nhiều người.
  • Không giới hạn: sản phẩm/dịch vụ có thể nhân bản hàng loạt không giới hạn và bán đến hàng triệu người, tách biệt thời gian hay bất kỳ yếu tố có giới hạn nào khỏi quá trình kinh doanh.
  • Có kiểm soát: nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối tất cả các khâu trong hệ thống kinh doanh từ ý tưởng đến tạo ra sản phẩm, tiếp thị, giao hàng, bán hàng – không phụ thuộc vào bất kỳ đối tác nào, hoặc nếu có phụ thuộc thì phải nắm quyền chi phối để hóa giải.

Có rất nhiều ý tưởng kinh doanh không thể tuân thủ các quy tắc này. Nếu ý tưởng kinh doanh của bạn có thể tuân thủ các nguyên tắc này, khả năng thành công là có thể.

MJ DeMarco thành triệu phú từ khi mới ngoài 30 và đây là các nguyên tắc giúp ông trở thành triệu phú thần tốc.


Khóa học này được tặng kèm theo sổ tay nhật ký thành công của Jim Rohn trên tiki cho đơn hàng trên 10 cuốn trở lên.

https://tiki.vn/jim-rohn-nhat-ky-thanh-cong-success-journal-p14815062.html

Liên hệ: 0946-808-181