Napoleon Hill – Bạn có thể thành công

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí - tặng kèm Nhật ký thành công
Bắt đầu học ngay

Khóa Học Online – 17 Nguyên Tắc Thành Công Của Napoleon Hill

Bạn muốn thành công, giàu có và hạnh phúc?

Bước đầu tiên để thành công là: thu thập những kiến thức cần thiết để thành công.

Bước hai: bền chí thực hành, áp dụng những kiến thức đó.

Rất đơn giản phải không? Khóa học 100% online này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để thành công, bạn chỉ cần học nó và kiên trì thực hành. Hàng triệu người đã thành công nhờ vào áp dụng những kiến thức này của Napoleon Hill, bây giờ đến lượt bạn.

Chìa khóa của thành công chính là sự kết hợp và áp dụng 17 nguyên tắc thành công này (The 17 principles of personal achievement) của Napoleon Hill.

17 nguyên tắc này là một la bàn đáng tin cậy để định hướng cho bạn đến nguồn gốc của mọi sự giàu có – cả về vật chất và tinh thần. Đi theo định hướng này đảm bảo chắc chắn cho bạn con đường đến thành công. Và trên tất cả, hãy nhớ rằng để duy trì thành công, bạn phải chia sẻ nó với người khác.

Napoleon Hill đã dành cả đời để nghiên cứu các bí quyết dẫn đến thành công. Một số những người thành công nhất trong thế kỷ 20 đã chia sẻ các bí quyết của họ cho ông từ sáng kiến của Andrew Carnegie.

Khi bạn học và áp dụng 17 nguyên tắc thành công này, bạn sẽ học được cách kiểm soát hoàn toàn tâm trí và cuộc đời của mình, và hiểu cách chuyển hóa các nghịch cảnh, khó khăn, thất bại thành lợi thế tương đương.

Vô số người khắp nơi trên thế giới đã đạt được thành tựu to lớn nhờ vào 17 nguyên tắc này. Bây giờ đến lượt bạn.

Khóa học này sẽ cho bạn biết lý do vì sao: “Bất kỳ điều gì tâm trí con người có thể nhận ra và tin tưởng, tâm trí con người có thể thực hiện được” – không quan trọng là bạn đã thất bại bao nhiêu lần trong quá khứ, bạn có nền tảng giáo dục như thế nào, hay đang ở trong hoàn cảnh như thế nào.

“Whatever the mind of man can conceive and believe, the mind of man can achieve!”

Oliver Napoleon Hill (1883 – 1970)
America’s Best Self-help Author

Khóa học - Nội dung

Mở rộng tất cả
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/1 Steps
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Steps