Tự học quản trị kinh doanh MBA (Khóa học bằng tiếng Anh)

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
156
Bắt đầu học ngay

Chúng tôi tin rằng con đường phát triển cho cá nhân đến hạnh phúc, thịnh vượng và thành công cần thiết phải thông qua con đường khởi nghiệp mang đến sự sung túc đầy đủ về tài chính để cá nhân có đầy đủ các nguồn lực cần thiết để sử dụng một cách không giới hạn. Do đó, chúng tôi thiết kế khóa học MBA365 – tự học thạc sỹ quản trị kinh doanh –  với chi phí thấp nhất có thể và kiến thức cô đọng đầy đủ nhất về quản trị kinh doanh để có thể giúp người học nhanh chóng tự học và nắm bắt các kiến thức cần thiết để khởi nghiệp.

Tự học để khởi nghiệp

Chúng tôi tin rằng, chỉ có con đường làm chủ tự do, thời gian và suy nghĩ mới giúp con người phát triển đến hạnh phúc. Khóa học này là 1 trong những công cụ cần thiết giúp bạn nắm vũng kiến thức cần thiết về quản trị kinh doanh để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp.

Quản trị kinh doanh MBA365 là gì?

Khóa học tự học quản trị kinh doanh bao gồm 12 học phần và 345 bài giảng bao gồm toàn bộ các phần liên quan đến quản trị kinh doanh, cách thức khởi nghiệp, tài chính, marketing, HR, lãnh đạo, được trình bày ngắn gọn, súc tích, giúp người học nhanh chóng tự học nắm bắt các kiến thức cần thiết nền tảng để khởi nghiệp.

Phần 1: Khởi nghiệp: khởi nghiệp là gì? Các phẩm chất của một doanh nhân thành công? Các vấn đề thường gặp khi khởi nghiệp và cách xử lý? Môi trường khởi nghiệp? Cách tìm kiếm ý tường kinh doanh?

Phần 2: Quản lý, chiến lược, lãnh đạo: Các kỹ năng giao tiếp, làm việc hiệu quả, phong cách và thực hành lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản trị vận hành.

Phần 3: Marketing và bán hàng: marketing mix, nghiên cứu thị trường, chiến lược thương hiệu và marketing, digital marketing, quản lý bán hàng.

Phần 4: Kinh tế: khái niệm và các nguyên tắc kinh tế, kinh tế vi mô, vĩ mô

Phần 5: Thống kê: thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Phần 6: Quản trị vận hành: chiến lược vận hành, thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý cung cầu, quy trình và quản lý chất lượng

Phần 7: Luật và Đạo Đức Kinh Doanh

Phần 8: Quản trị nhân sự

Phần 9: Kế toán

Phần 10: Tài chính: quản lý và phân tích các rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

Phần 11: Phân tích chính trị và kinh tế quốc tế

Phần 12: Quản trị chất lượng và dự án

Giá trị mang lại:

  • Kiến thức đầy đủ mới nhất và cập nhật về quản trị kinh doanh, khởi nghiệp
  • Tự học ở bất kỳ nơi đâu trên bất kỳ thiết bị mobile, ipad, laptop, computer
  • Life time access
  • 24/7 support

Ngôn ngữ: English

Chi phí: liên hệ admin.

Chính sách đảm bảo: chúng tôi cam kết sự hài lòng của học viên, trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí trong vòng 1 ngày làm việc.

Chính sách học trọn đời: học viên sau khi đăng ký có thể học bất kỳ khi nào, khóa học luôn có sẵn để học viên học trọn đời.

Sau khi đăng ký, học viên sẽ ngay lập tức nhận được thông tin tài khoản và hướng dẫn để đăng nhập khóa học.

Khóa học - Nội dung

Mở rộng tất cả
Bài học - Nội dung
0% Hoàn thành 0/53 Steps