Khóa học các nguyên tắc thành công, bí mật tư duy triệu phú của T Harv Eker.

Đăng ký khóa học

Khóa học - Nội dung

Bài học Tình trạng
1

Hướng dẫn học

2

1. Công thức thành công

3

2. Đam mê – năng lượng cho thành công

4

3. Mục đích – sứ mệnh cuộc đời

5

4. Định hướng cuộc đời

6

5. Hướng dẫn thực hành - Xóa bỏ giới hạn

7

6. Hướng dẫn thực hành - Sứ mệnh cuộc đời

8

7. Hướng dẫn thực hành - định hướng sứ mệnh

9

8. Hướng dẫn thực hành - Tầm nhìn – hành động

10

9. Cuộc sống bạn muốn

11

10. Điều gì đã và đang xảy ra

12

11. Bạn có sự lựa chọn

13

12. Cách nghĩ – nền tảng của thành công

14

13. Kiểm soát tâm trí

15

13.1 Bí mật của sức mạnh nội tại - thật vs giả

16

13.2 Bí mật của sức mạnh nội tại - sức mạnh của hành động

17

13.3 Bí mật của sức mạnh nội tại - Náo động tâm trí

18

13.4 Bí mật của sức mạnh nội tại - giải phóng sức mạnh

19

13.5 Bí mật của sức mạnh nội tại - trách nhiệm

20

13.6 Bí mật của sức mạnh nội tại - liêm chính

21

13.7 Bí mật của sức mạnh nội tại - tự quyết

22

14. Tự do tài chính là gì

23

15. Tự do tài chính – cách nghĩ

24

16. Tự do tài chính – mục tiêu và kế hoạch

25

17. Tự do tài chính – thói quen dùng tiền

26

18. Tự do tài chính – hệ thống quản lý tiền

27

19. Tự do tài chính – Khả năng kiếm tiền - đầu tư

28

20. Tự do tài chính – thu nhập thụ động

29

21. Tự do tài chính – đóng góp

30

22. Nguyên tắc làm giàu số 1

31

23. Nguyên tắc làm giàu số 2

32

24. Nguyên tắc làm giàu số 3

33

25. Nguyên tắc làm giàu số 4

34

26. Nguyên tắc làm giàu số 5

35

27. Nguyên tắc làm giàu số 6

36

28. Kỹ thuật làm giàu

37

29. Kỹ thuật thương lượng

38

30. Kỹ thuật tiếp thị

39

32. Bí mật làm giàu

40

31. Kỹ thuật tìm ý tưởng kinh doanh

41

33. Giới thiệu chiến thuật marketing hiệu quả

42

34. Chiến lược marketing

43

35. Thông điệp marketing

44

36. Cách thức marketing

45

37. Tối ưu hiệu quả marketing

46

38. Cách viết nội dung marketing

47

39. Dạy và làm giàu

48

40. Infopreneur

49

41. Chọn lựa chủ đề

50

42. Viết phần giới thiệu

51

43. Kỹ năng thuyết trình

52

44. Marketing khi thuyết trình

53

45. Funnel Marketing

54

46. Bài thuyết trình 30 phút

55

47. Kỹ năng lãnh đạo

56

48. Định hướng lãnh đạo

57

49. Giao tiếp lãnh đạo

58

50. Cá tính lãnh đạo


Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn

What you become directly influences what you get.
– Những gì bạn có là kết quả của bản thân con người của bạn


Jim Rohn - Nhật ký thành công - Success journal