Tony Robbins – 3 quyết định thay đổi cuộc đời bạn

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí tặng kèm Nhật ký thành công
Bắt đầu học ngay

Cuộc đời bạn thay đổi khi bạn đưa ra 3 quyết định quan trọng này:

  1. Tôi sẽ tập trung vào điều gì?
  2. Những điều này có ý nghĩa gì với tôi?
  3. Tôi sẽ làm gì để đạt những điều này?

Đa số con người không quyết đoán quyết định điều họ muốn vì sợ thất bại, và kết quả là họ đã thất bại ngay từ khi cuộc chơi chưa bắt đầu. Như Jim Rohn có nói:

Đa số thất bại là vì tập trung vào điều không quan trọng.

Trong khóa học này Tony Robbins sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn hiểu rõ 3 quyết định này và cách thức làm sao để áp dụng nó vào cuộc sống, kinh doanh để có được thành công, hạnh phúc, mãn nguyện mà bạn mong muốn.